Obsługa inwestorów i wykonawców

obsługa deweloperów -Miniatura obrazka do podstrony pozwolenia na budowę przedstawiająca bloki mieszkalne

Kompleksowa obsługa inwestorów i wykonawców

Nasza Kancelaria prawna oferuje kompleksową obsługę inwestorów i wykonawców w zakresie umów o roboty budowlane oraz procesów inwestycyjnych i budowlanych. Nasze usługi są skoncentrowane na zapewnieniu klientom ochrony prawnej, eliminowaniu ryzyka i negocjacjach, które prowadzą do korzystnych warunków umów.

Nasza oferta to:

1. Sporządzanie umów o roboty budowlane

Pomagamy naszym klientom w sporządzaniu umów o roboty budowlane, dbając o to, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami i chroniły interesy obu stron. Zmieniamy zapisy niedozwolone i negocjujemy warunki umów w zakresie terminów realizacji, obciążania karami umownymi oraz podstaw do odstąpienia od umowy.

2. Negocjacje i aneksy

Nasza rola polega również na negocjacjach i sporządzaniu aneksów do umów. Działamy w interesie naszych klientów, starając się osiągnąć jak najlepsze warunki umowne.

3. Obsługa procesu inwestycyjnego i budowlanego

Nasza obsługa prawnicza obejmuje cały proces inwestycyjny i budowlany, począwszy od przejęcia placu budowy aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. Naszym celem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zabezpieczenie interesów klientów na każdym etapie.

4. Reprezentacja w sądzie

Jesteśmy gotowi reprezentować naszych klientów przed sądami w zakresie spraw spornych dotyczących robót dodatkowych, aneksów, kar umownych, odstąpienia od umowy, wad robót i zapłaty wynagrodzenia. Nasza wiedza prawnicza i doświadczenie procesowe pozwalają nam efektywnie bronić interesów klientów.

Nasza Kancelaria prawna to partner, który wspiera inwestorów i wykonawców w osiąganiu sukcesu w branży budowlanej. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie umów o roboty budowlane, procesów inwestycyjnych czy reprezentacji przed sądami. Jesteśmy gotowi pomóc Ci zabezpieczyć swoje interesy i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Współpraca z nami to gwarancja bezpieczeństwa i sukcesu w Twoim przedsięwzięciu budowlanym.