kredyty konsumenckie

kredyty konsumenckie - przekazywanie pieniędzy

Kompleksowe wsparcie – kredyty konsumenckie

 

Oferujemy wsparcie prawne w dwóch kluczowych obszarach:

 

1. Dochodzenie roszczeń od banku w razie przedterminowej spłaty kredytu

Okazuje się, że praktyka banków w zakresie zapisów umownych w razie spłaty kredytu przed terminem często odbiega od obowiązującego prawa. Wielu konsumentów odzyskało nienależnie wpłacone do banku koszty kredytu, które były pobierane przez banki bezpodstawnie. Nasza Kancelaria zapewnia reprezentację klientów przed bankiem oraz w razie sporu – przed sądem, dbając o odzyskanie nienależnych kosztów.

 

2. Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego dotyczy wyłącznie kredytów konsumenckich. Konsument może skorzystać z tego instrumentu, jeżeli umowa kredytowa nie spełnia określonych wymogów prawnych. W takim przypadku klient może uniknąć płacenia odsetek i innych kosztów. Nasza Kancelaria specjalizuje się w analizie umów kredytowych pod kątem spełnienia wymogów sankcji kredytu darmowego oraz w reprezentowaniu klientów w procesach sądowych w celu odzyskania nienależnie pobranych kosztów.

Korzyści, jakie uzyskuje kredytobiorca dzięki naszej pomocy, to przede wszystkim brak odsetek i innych kosztów, które byłyby nienależnie naliczane przez bank. Klient banku zobowiązany jest zwrócić bankowi wyłącznie sam kapitał od tego banku uzyskany – w terminie i w sposób, który został ustalony w umowie. Nasza Kancelaria pomaga klientom w uzyskaniu tych korzyści, dbając o ich interesy.

W praktyce najczęściej wadami prawnymi dotknięte są umowy sporządzone przez firmy pożyczkowe, choć zdarza się, że wadliwe są umowy zawarte z bankiem. W ramach wsparcia prawnego oferujemy:

  • Analizę zapisów umowy kredytowej, w tym zapisów dotyczących sankcji kredytu darmowego.
  • Sporządzenie oświadczenia do banku o zamiarze skorzystania z sankcji darmowego kredytu.
  • Złożenie pozwu do sądu w razie sporu z bankiem.
  • Reprezentację przed sądem, dbając o obronę interesów klienta.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawno-finansowego w zakresie kredytów konsumenckich, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w dochodzeniu swoich praw i unikaniu nieuzasadnionych kosztów. Nasza wiedza i doświadczenie są Twoim atutem w walce o sprawiedliwość finansową.

Powiązane artykuły:

Kredyty konsumenckie – sankcja kredytu darmowego